Program PIK

Program marketingowy PARTNER INSTAL-KONSORCJUM  PIK

Program marketingowy Partner Instal-Konsorcjum [PIK] skierowany jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, będących kluczowymi klientami hurtowni INSTALSAN.

Z założenia program ma służyć intensyfikacji sprzedaży i przyczyniać się do wzrostu obrotów firmy, a także promocji wizerunku hurtowni INSTALSAN oraz naszych klientów na rynku lokalnym.

 Zgłoszenie udziału do programy następuje poprzez deklarację przystąpienia do programu PIK na zasadach Partnerstwa z wymaganą rekomendacją hurtowni INSTALSAN wskazanych Partnerów IK.

Jako potwierdzenie udziału w programie PIK, Partner otrzymuje Certyfikat wystawiony przez Instal-Konsorcjum.

 W ramach programu PIK Instal-Konsorcjum organizuje dla Partnerów dodatkowe świadczenia marketingowe, takie jak:

prawo do korzystania z telefonów komórkowych w umowie korporacyjnej IK,

system ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej OC,

oferta sprzedaży ratalnej, skierowana do klientów ostatecznych,

bezpłatne konta e-mail w domenie partner.ik.pl,

materiały wizerunkowe znakowane logotypem PIK, m. in. odzież i ubrania robocze, uczestnictwo w systemie identyfikacji wizualnej PIK,

inne świadczenia organizowane idywidulanie przez firmę INSTALSAN

ZAPRASZAMY : dołącz do grona PARTNERÓW INSTAL-KONSORCJUM